Ε.Κ.Ε. και Green Marketing – Ally - Στρατηγική Μάρκετινγκ & Δημόσιες Σχέσεις.

Ε.Κ.Ε. και Green Marketing

Κάθε επιχείρηση αποτελεί μια ξεχωριστή “οντότητα” όπου οι δράσεις και οι δρστηριότητες της αφήνουν το αποτυπωμά τους, στο περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται.
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) αποτελεί ένα ουσιαστικό και σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης το οποίο ενδιαφέρει ενεργά τους σύγχρονους καταναλωτές.
Ορισμένες δράσεις που αφορούν την ενημέρωση και τις δραστηριότητες για βιωσιμη ανάπτυξη, μπορείτε να δείτε παρακάτω: The DoitEco Project, Green Seminars και DIY Workshops. (με αντιστοιχα λινκ)
Διερευνώντας σύγχρονες πρακτικές “πράσινου-μάρκετινγκ” στοχεύουμε να επανεξετάσουμε και να προτείνουμε λύσεις σε εταιρικές διαδικασίες, προϊόντικές συσκαυασίες και περιεχόμενο κ.λπ. ώστε να διαγραφούν βιώσιμα μονοπάτια ανάπτυξης.