Πειραματισμός

Παρόλο που δεν είμαστε μηχανικοί και το περιβάλλον εργασίας μας δεν είναι το εργαστήριο, μας αρέσει να πειραματιζόμαστε με νέες ιδέες από διαφορετικούς τομείς και κλάδους. Συνθέτουμε, τροποποποιούμε και μετασχηματίζουμε αυτές τις ιδέες προκειμένου να παραχθούν νέα, μοναδικά αποτελέσματα.